مشاهده RSS Feed

**4hoo**

عاشق …

به این مطلب امتیاز بدهید


من عاشـــــــــق نیستم!

فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم…
مثل اینکه تـــــــــب کند گــــــــرم و ســـــــــرد میشود
توی سیــــــــنه ام چـــــــــنگ می زند آب میشود…

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات