مشاهده RSS Feed

**4hoo**

سیـــــــاهپ ــــــــــوش م...

به این مطلب امتیاز بدهید

روزگـــــار ...

میــخندے ..؟
کمےحـرمت نــگه دار ...؛
مــگر نمی بینے سیاهپوش آرزوهایـــم هستم‎ …!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات