مشاهده RSS Feed

**4hoo**

حراج دوست داشت...

به این مطلب امتیاز بدهید

ایـــــــــن روزا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن


بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت

همـــــه بــــه همــــــــه بـــــی بهــــــــانه

میـــ گویـــــــند دوستــــت دارم

برای همـــــــــین اگـــــــر روزی ، جـــــــایی ، کســــــی

از صمیم قلـب

گفتـــــــ دوستـــــــــت دارم

لــبــخند می زنیــــــم و می گوییــــــــم :

ممنــــون ...


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات