مشاهده RSS Feed

ali zh

سهراب سپهری

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۲ در ساعت ۱۸:۲۵ (931 نمایش ها)
[B][I][COLOR=#333333]شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی یعنی چه؟[/COLOR][COLOR=#333333]مادرم سینی چایی در دست[/COLOR]
[COLOR=#333333]گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من[/COLOR]
[COLOR=#333333]خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا[/COLOR]
[COLOR=#333333]لب پاشویه نشست[/COLOR]
[COLOR=#333333]پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد[/COLOR]
[COLOR=#333333]شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین[/COLOR]
[COLOR=#333333]:با خودم می گفتم [/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست[/COLOR]
[COLOR=#333333]رود دنیا جاریست[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی ، آبتنی کردن در این رود است[/COLOR]
[COLOR=#333333]وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم[/COLOR]
[COLOR=#333333]دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟[/COLOR]
[COLOR=#333333]!!!هیچ[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند[/COLOR]
[COLOR=#333333]شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری[/COLOR]
[COLOR=#333333]شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی درک همین اکنون است[/COLOR][COLOR=#333333]زندگی شوق رسیدن به همان[/COLOR]
[COLOR=#333333]فردایی است، که نخواهد آمد[/COLOR]
[COLOR=#333333]تو نه در دیروزی، و نه در فردایی[/COLOR]
[COLOR=#333333]ظرف امروز، پر از بودن توست[/COLOR]
[COLOR=#333333]شاید این خنده که امروز، دریغش کردی[/COLOR][COLOR=#333333]آخرین فرصت همراهی با، امید است[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک[/COLOR]
[COLOR=#333333]به جا می ماند[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت[/COLOR]
[COLOR=#333333]زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست[/COLOR]
[COLOR=#333333]لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست[/COLOR]
[COLOR=#333333]من دلم می خواهد[/COLOR]
[/I][/B][COLOR=#333333][B][I]قدر این خاطره را دریابیم. (سهراب سپهری[/I][/B][COLOR=#333333]roz[/COLOR][/COLOR]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سرگرمی

نظرات