مشاهده RSS Feed

باز گشت دوباره

توانگری

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۰۴ اسفند ۹۲ در ساعت ۲۱:۲۶ (1038 نمایش ها)
[SIZE=4][FONT=tahoma]انسان به عالم مالی خداوند گام می نهد،عالمی که تمام خواست ها و احتیاجاتش پیشاپیش در سر راهش قرار گرفته است.
و روزی خداوند از طریق ایمان و نیایش به سوی انسان سرازیر می شود.
زنی نزد من امد تا تجربه اش را در مورد استفاده از عبارات روح بخشی که در کتاب بازی زندگی کسب کرده بود،برایم تعریف کند.[URL="redirect.php?a=mahpishoni2000.ir/1392/12/03/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/"]لب[/URL]
این زن تجربه ای نداشت اما ارزوی قلبی اش این بود که در صحنه نمایش نقش خوبی پیدا کند.او این عبارت روح بخش را بر زبان اورد و گفت:
خداوندا،راه را به سوی روزی بی کرانم بگشا.من همچون اهن ربایی مقاومت ناپذیر،ان چه را حق الهی من است به سوی خویش می کشانم.

چندی نگذشت که نقش بسیار مهمی را در اپرایی موفق به او دادند.
او گفت:وحاصل ان عبارت روح بخشی که صدها بار تکرار کردم،یک معجزه بود!
فلورانس اسکاول شین[/FONT][/SIZE]
برچسب ها: توانگری ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سرگرمی

نظرات