مشاهده RSS Feed

باز گشت دوباره

موفقیت

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۰۴ اسفند ۹۲ در ساعت ۲۱:۵۹ (996 نمایش ها)
[FONT=tahoma]تعدادی از وازه ها یا تصاویر هستند که بر ذهن نیمه هشیار تاثیر می گذارند.[/FONT]
[FONT=tahoma]به عنوان مثال مردی نزد من امد تا دعا کنم به شغل مناسبی اشتغال یابد.[/FONT]
[FONT=tahoma]برایش این عبارت را بر زبان اوردم:اگاه باش که در را به سوی تقدیرت گشوده ام و هیچ انسانی ان را نخواهد بست![/FONT]
[FONT=tahoma]به نظر امد تاثیری بر روی او نگذاشتم،به همین دلیل الهام گرفتم و افزودم:و هیچ انسانی توان بستن ان را ندارد چرا که میخکوب شده است![/FONT]
[FONT=tahoma]مرد،مانند برق گرفته ها شد و بیرون رفت تا هوا بخورد.چند هفته بعد به گونه ای [/FONT][URL="redirect.php?a=mahpishoni100.mihanblog.com/post/1961"]معجزه اسا[/URL][FONT=tahoma] به او پیشنهاد شد برای اشتغال به شغلی مناسب به شهری دور افتاده برود.[/FONT]

[FONT=tahoma]مثال دیگری از زنی برای تان می زنم که بی باکانه به ندای درونش گوش داد.[/FONT]
[FONT=tahoma]این زن با حقوقی پایین مشغول به کار بود که کتابم با عنوان بازی زندگی را خواند.ناگهان این اندیشه در ذهنش جای گرفت که برای خودش یک قهوه خانه و شیرینی فروشی باز کند.[/FONT]
[FONT=tahoma]ابتدا در انجام این کار تردید داشت اما به حدی ذهنش را مشغول کرد که بی باکانه پیش رفت تا برای خود مغازه ای بگیرد و کارکنانی استخدام کند.[/FONT]
[FONT=tahoma]از خداوند طلب روزی کردچرا که پولی نداشت.و این پول به گونه ای معجزه اسا به دستش رسید و مغازه را باز کرد![/FONT]
[FONT=tahoma]در روز نخست کار،مغازه پر از مشتری شد و در حال حاضر به حدی شلوغ است که همه باید در صف بایستند و منتظر شوند تا نوبت شان بشود.[/FONT]
[FONT=tahoma]یک روز تعطیل که کارکنانش از کار زیاد خسته شده بودند،به او گفتند از عهده ان همه مشتری بر نمی ایند.اما شاگردم به ان ها پاسخ داد [/FONT]
[FONT=tahoma]خداوند روزی رسان است و هر روز ،روز نیکی است.[/FONT]
[FONT=tahoma]همان بعدازظهر دوستی قدیمی به مغازه اش رفت تا یک کیلو شیرینی بخرد.چکی به شاگردم داد و وقتی شاگردم نگاه کرد دید یکصد دلار است.از این رو،واقعا روز خوبی بود!یکصد دلار برای خرید یک کیلو شیرینی![/FONT]
[FONT=tahoma]این زن می گوید هر روز صبح با شگفتی به مغازه اش می رود و خداوند را شکر می گوید که ایمانی بی با کانه او را به پیروزی رساند![/FONT]
برچسب ها: موفقیت ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سرگرمی

نظرات