مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

جالب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۱۰ اسفند ۹۲ در ساعت ۱۵:۳۳ (997 نمایش ها)
[CENTER] ﺑﺎﻟﺎﺧﺮﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯿﺎ ﺑﻬﺖ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺮﯼ ﺑﺮﻗﺼﯽ![/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺟﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﺸﯿﻨﻦ،[/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] ﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻫﻢ ﺟﺎ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﻮﻩ[/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
ﺗﺎﺯﻩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺎﺗﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
جالب

نظرات