مشاهده RSS Feed

parisa

عشق اگر عشق باشد...

به این مطلب امتیاز بدهید
عشـــــــق اگر عشـــــــق باشد ؛

هم خنـــــــــــده هــــــــــایت را دوســــــــــت دارد ،

هم گریه هــــــــــایت را ….

هم شــــــــــــادی ات را دوســـــــــت دارد ؛

هم غـــــــم هایت را …

هم لحظه های شـــــــادابی ات را می پسنــــــــــدد ،

هم روز های بی حوصلگـــــــی ات را …

هــــــم دقایق پر ازدحـــــــامت را همراهــــــــــی میکــــــــند ،

هم دقــــــــایق تنهــــــــــایی ات را …

عشـــــق اگــــــــــر عشــــــــــــق باشد ،

هم زیبایی هایت را دوست دارد ،

هم اخـــــــــم هــــــــایت را در روزهــــــای تلخی …

هم سلامتت را می پسندد ،

هم روزهای گـــــرفتاری و بیمـــــــاری همراهی ات می کند …

عشق اگر عشق باشد ،

بــــا یک اتفــــاق ،

تـــــــــو را تعـــــــــــــــویض نمــــــــــی کنـــــد ،

همراهی ات می کند تا بهـــــبود یابی …

عشق اگر عشق باشد ،

هر ثانیـــــــــهـ دستـــــــانش در دستــــــان توست ،

در سختـــــی و آسانــــــــی ゜*
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

    نقل قول نوشته اصلی توسط free
    عشـــــــق اگر عشـــــــق باشد......
    اگر باشد...