مشاهده RSS Feed

تنهایی من

مـُخاطَـبِــ خـآصـ בآرَטּ!!

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۰۳ فروردین ۹۳ در ساعت ۱۴:۳۱ (868 نمایش ها)
ا9نـآیـے ڪـﮧمـُخاطَـبِــ خـآصـ בآرَטּ!! []


میشـﮧ یـِڪے 9ב ر9ز بـﮧ مـآقَـرضـ بـבטּ []

بـِبینـَҐ اَگـِـﮧخـ9بـﮧ مــاهـَҐ تَهیـﮧ کـُنیـҐ .,,. []

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات