مشاهده RSS Feed

saha1982

+فریاد..

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ جمعه ۲۹ فروردین ۹۳ در ساعت ۰۹:۱۵ (1552 نمایش ها)
[CENTER][SIZE=5][FONT=B Kamran][B]/به گمانم سهم ما انسانها از زندگی؛ [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]همان فریادمان بود؛ [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]و همان جیغ و گریه ها؛ [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]به هنگام تولد.. [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]اینجا جاییست که برای اشک ریختن نیز باید اجازه گرفت.. [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]اینجا دوست داشتن ممنوع است.. [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]بیرون رفتن از این جهان گناه است.. [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]عدالت روی زمین معنایی ندارد.. [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]شاي[/B][/FONT][FONT=B Kamran][B]د میدانستیم نباید به دنیا بیاییم و؛ [/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=B Kamran][B]لج کردیم!!مثل حالا.. /[/B][/FONT][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=5]
[/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات