مشاهده RSS Feed

tahmineh

تنها

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۳ در ساعت ۱۴:۱۹ (998 نمایش ها)
تَنهـــــــــــآيِ تَنهـــــــــــــــا

نَهــ کَسيــــــــ حالَمــــــ رآ ميــــــــ پُرسَـــــــد

نَهـــ کَسِيـــــ هَوآ يَـــــمـــــــ رآ دآرد

عِِيــــبيــــــــ نَدآرد

سآلـــهآســـــتــــــــ بـــــــِهـــ ايـــــن زِنــــدِگـيـــــــــ عـــــآدتـــــــــ کــــــــَرده ام! !!!!!

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات