مشاهده RSS Feed

لا له سیاه

فرض کن

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۳ در ساعت ۰۱:۴۴ (6529 نمایش ها)
فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی ؟
باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری ؟
خانه ات لایق او هست که مهمان گردد ؟
لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری ؟
پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت
داری آن قدر که یک هدی برایشبخری؟
حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟
با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟
واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران
می توان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟؟


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دینی

نظرات