مشاهده RSS Feed

parizad

روزگاری....

به این مطلب امتیاز بدهید
[CENTER][SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت[/B][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]هر کس غصه ی اینکه چه میکرد نداشت[/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]چشمه ی سادگی از لطف زمین می جوشید[/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت ... [/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]در این بازار نامردی به دنبال چه می گردی؟ .....[/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی ......[/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]برو بگذر از این بازار ، از این مستی و طنازی .....[/B]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd][FONT=arial][B]اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی....
[/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
دسته بندی ها
شخصی

نظرات