مشاهده RSS Feed

باران دلتنگی

یاده اون روزا بخیر!..

به این مطلب امتیاز بدهید
امروز که رفتم مدرسه ...یاد اون روزامون افتادم بی هوا ...
یادته اولا ساعت 6صبح بیدارم میکردی و میگفتی :بلندشو خانوم تنبل
نیم ساعته تو سرما منتظرتم تا بیای ...منم میخندیدم و میگفتم :روانی...
اخه من هفت میرفتم و توزودترمیخواستی ببینی منو ...یادته همش موهامو
میکشیدی میگفتی بزن تو اینارو تا قیچیش نکردما...بعد اخم میکردی...
انقد لوس میشدم و مظلوم که بازم نگام کنی...خیلی بیمعرفت اشنای دیروزم...
بغض گرفتتم باز...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات