مشاهده RSS Feed

sevda

یک روز خوب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۱۸ مرداد ۹۳ در ساعت ۱۱:۵۸ (20331 نمایش ها)
**دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: “سهم منو بده…” دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: “سهم منو بده…” و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: “چه خدمتی برایتان انجام دهم؟…”
دنیا هم بتو خواهد گفت: “چه خدمتی برایتان انجام دهم؟…”

نظرات