مشاهده RSS Feed

mohamad esteghlal

فرق نیمرو درست كردن خانومها با آقایون!

به این مطلب امتیاز بدهید
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]خانمها چطور نیمرو درست میکنن؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]۱-ماهیتابه را میزارن رو گاز[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲- توی ماهیتابه روغن میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳- اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴- تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۵- چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd] [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd] [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd] [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]آقایون چطور نیمرو درست میکنن؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]۱- توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲- توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴- توی ماهیتابه روغن میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۵- توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۶- یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۷- چند تا فحش میدن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۸- دنبال کبریت میگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۹- با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۰- ماهیتابه رو میشورن (بگو چرا روغنش بوی ترشی میداد )![/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۱- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۲- تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۳- چند تا فحش میدن و لباس میپوشن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۴- میرن سراغ بقالی سر کوچه و ۲۰ تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۵- تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۶- روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۷- تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۸- دنبال نمکدون میگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۱۹- نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا فحش میدن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۰- دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره پیداش میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۱- نمکدون رو پر از نمک میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۲- صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۳- نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۴- بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۵- چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۶- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۷- با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۸- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۲۹- سریع برمیگردن توی آشپزخونه[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۰- تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۱- ماهیتابه رو میندازن توی سینک[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۲- دنبال ظرفهای مسی میگردن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۳- قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۴- چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۵- یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۶- چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۷- یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۸- روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۳۹- چند تا فحش میدن و بلند میشن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۰- نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۱- قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۲- چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۳- با یه پارچه تنظیف قابلمه رو برمیدارن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۴- پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd]
۴۵- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن و چند تا فحش میدن[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000cd] [/COLOR][/SIZE]

آپدیت شده دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳ در ۲۱:۱۵ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سرگرمی

نظرات