مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

متن ترانه حسین زمان - " سونات "

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۳ در ساعت ۱۹:۰۴ (2276 نمایش ها)


وقتی که شب تو کوچه هاستپنجره قاب غصه هاستچشم زمین منتظرهمرگ تموم لحظه هاستوقتی رو پلک سایه ظلمت رد میشهآینه قلبش میگیره، زندونیه ابد میشهاگه بازم شب ببارهآینه طاقت ندارهحسرت فردا رو لبشمهر سکوتُ میذارهقصه شب بی انتهاستقصه گرگ و بره هاستسیاهای و سکوت شبمرگ صداست مرگ صداستغربت ما شروع میشهمرگ دلا شروع میشهگم میشه راه آسمونقهر خدا شروع میشهپنجره ها بسته چراحنجره ها خسته چراوقت نماز عاشقیسکوت گلدسته چرااگه بازم شب ببارهآینه طاقت ندارهحسرت فردا رو لبش
مهر سکوتُ میذاره
قصه شب بی انتهاستقصه گرگ و بره هاستسیاهای و سکوت شبمرگ صداست مرگ صداستچشمای تو فانوس شبپر از ستاره لب به لبدست تو با موج نسیممی شکنه التهاب شبخزون خزون بی کسی پرشبهای دلواپسی پروقت اذون توی سحرداغ دل اطلسی پر

نظرات