مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

اگه های سبز شدنی ..." سونات "

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۳ در ساعت ۱۸:۱۶ (1598 نمایش ها)


میگم اگه شبی سوار ماشینی بشم که حس کنم داره از مسیرش منحرف میشه با بند کیفم( یا کمربند...) دور گردنش میپیچم
به طرف خودم, مجبور میشه بایسته هر چن مردم هاج و واج بمونن اما وقتی موضوع رو بهشون بگم قانع میشن صد آفرین هم بهم میدن ...
اگه شب بخوام سوار آسانسور بشم هیچکی تو ساختمون نباشه (به این در وپیکرا که نمیشه مطمئن بود) همه دکمه هاشو
با هم میزنم که اگه یه غریبه بود نتونه بلا ملائی سرم در بیاره .
اگه تو خونه تنها بودم حس کنم یکی اومده تو خونه با خونسردی طرف قفسه فلفل و ۀرد و نمک یا.... آبجوش میرم
یکیشو برمیدارم همینطورمیرم طرفش میپاشم تو صورتش خب در میره و بلائی سرم در نمیاره (هر چن خودم بلام ...!!)
اگه تو شبی پیاده میرم باز حس کنم یکی دنبالم میاد آروم میرم طرف عابر بانکا ( آخه بیشترشون مدار بسته دارن ) هر کی
باشه پا به فرار میزاره چون از سیستم های حفاظتی بانکا خبر داره . وقتی هم رفت میرم سریع خونه.
اگه باز شبی سوار ماشینی به اجبار نبودن تاکسی بشم شماره اشو حفظ بعد سوار که شدم الکی با موبایلم حرف میزنم
طوریکه شماره ماشینو بگم و اینکه دارم میام پیشتون . بهرحال راننده که متوجه میشه مجبوره منو سالم به مقصد برسونه.
این اگه ها رو میکارم و سبز میشه ...عجب !!!

نظرات