مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

ارسال کد ترانه های مسعود درویش . "سونات"

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۳ در ساعت ۱۸:۴۷ (1914 نمایش ها)
<!-- Begin play online music IRMP3 - redirect.php?a=irmp3.ir -->
<audio style="width:150px" autoplay="" controls="">
<source type="audio/mpeg" src="redirect.php?a=irmp3.ir/download/s/Mjg2NzI.mp3"></source>
<!-- پیام مورد نظر شما در صورتی که مرورگر قابلیت پخش آنلاین را پشتیبانی نکند -->
مرورگر شما پخش آنلاین را پشتیبانی نمی کند
</audio>
<p><a title="دانلود آهنگ جدید" rel="follow" href="redirect.php?a=irmp3.ir" target="_blank">دانلود آهنگ جدید</a></p>
<!-- End IRMP3 Code -->
<!-- Begin play online music IRMP3 - redirect.php?a=irmp3.ir -->
<audio style="width:150px" autoplay="" controls="">
<source type="audio/mpeg" src="redirect.php?a=irmp3.ir/download/s/Mjg2Nzg.mp3"></source>
<!-- پیام مورد نظر شما در صورتی که مرورگر قابلیت پخش آنلاین را پشتیبانی نکند -->
مرورگر شما پخش آنلاین را پشتیبانی نمی کند
</audio>
<p><a title="دانلود آهنگ جدید" rel="follow" href="redirect.php?a=irmp3.ir" target="_blank">دانلود آهنگ جدید</a></p>
<!-- End IRMP3 Code -->
<!-- Begin play online music IRMP3 - redirect.php?a=irmp3.ir -->
<audio style="width:150px" autoplay="" controls="">

<source type="audio/mpeg" src="redirect.php?a=irmp3.ir/download/s/Mjg2Nzg.mp3"></source>

<!-- پیام مورد نظر شما در صورتی که مرورگر قابلیت پخش آنلاین را پشتیبانی نکند -->
مرورگر شما پخش آنلاین را پشتیبانی نمی کند
</audio>
<p><a title="دانلود آهنگ جدید" rel="follow" href="redirect.php?a=irmp3.ir" target="_blank">دانلود آهنگ جدید</a></p>
<!-- End IRMP3 Code -->

نظرات