مشاهده RSS Feed

وبلاگ من

تست تناسب اندام

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۱ در ساعت ۲۳:۲۳ (3690 نمایش ها)
شما از این نظر در چه وضعیتی قرار دارید؟

می*توانید یک سری تمرینات خاص را انجام دهید و سپس قضاوت کنید که وضعیت*تان چه طور است و در چه زمینه*هایی باید خود را اصلاح کنید.

فایدۀ انجام این تست**ها تعیین وضعیت جسمی*تان و تشخیص دقیق زمینه*هایی است، که باید بهبود یابند. کافی است که این تمرینات را

تکرار کرده و پیشرفت خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید. ضمناٌ، تمرین**ها و فعالیت*های دیگری هم وجود دارند که با استفاده از آنها می*توانید
این تمرینات را تکمیل کنید. مانند تغذیه که در آن تنوع عنصر بسیار مهمی است.تست ماهیچه*ها
بازوهایتان به اندازۀ کافی عضلانی هستند؟
می*توانید 20 بار شنا بروید؟ (دست*ها روی زمین، بازوها کشیده، روی یک تخته شنا بروید: بازوها را خم کرده و سپس بالا بیاورید) اگر می*توانید، در این صورت خیالتان راحت باشد. بالای 10 تا هم بد نیست!
اگر کمتر از 10 تا 15 بار بتوانید شنا بروید، باید تمرینات جدی تری داشته باشید! اگر حداقل 4 بار در هفته و هر بار توانستید 40 بار شنا بروید، دیگر مطمئن باشید که بازوهایتان به اندازه کافی عضلانی هستند.
عضلات شکم تان چه وضعیتی دارند؟

با بلند کردن بالاتنه، عضلات شکم*تان را تست کنید:

روی کمر دراز بکشید، پاها را جمع کرده و به سمت سینه بیاورید. دست*هایتان را پشت سر برده و نیم تنه تان را تا حد ممکن بالا بیاورید.

اگر توانستید این تمرین را 30 بار تکرار کنید، عضلات شکم تان روی فرم هستند.

اگر بین 20 تا 30 بار موفق شدید، توصیه می*شود که حداقل دو بار در هفته این تمرین را انجام دهید. اگر توانایی تان کمتر از این تعداد است، باید به کمک تمرین*های ویژه تسمه شکمی*تان را بازسازی کنید.

تست انعطاف پذیری
درجه انعطاف پذیری بازوهایتان چه قدر است؟
بنشینید و کمرتان را صاف نگه دارید، بازوهایتان را به پشت کشیده و انگشتانتان را به هم قلاب کنید. بازوهایتان را تا حد ممکن بالا بیاورید و 20 ثانیه در این وضعیت بمانید. اگر وضعیت انعطافی تان خوب باشد، می*توانید، بازوهایتان را به موازات زمین بالا بیاورید.
این بار، بازوها را به بالا بکشید، انگشت*ها را به هم قلاب کرده و کف دست*ها را بالا ببرید. با بالابردن شانه*ها به سمت عقب، خودتان را بالا بکشید. هرچه این تمرین را راحت تر انجام دهید، یعنی انعطاف پذیری بیشتری دارید.
درجه انعطاف پذیری پاهایتان چه قدر است؟
روی کمر دراز بکشید، پاها را خم کرده، کف پا را روی زمین بگذارید. یک پا را در راستای عمود بکشید. با دست*هایتان این پا را گرفته و سعی کنید تا حد ممکن به صورتتان نزدیکش کنید (پا باید کشیده وصاف بماند). با تکرار زیاد، می*توانید انعطاف پذیری* پاها را بیشتر کنید.
فاصله از مقابل را زیاد کنید:

در این مرحله، همچنان روی زمین بمایند، پاها کشیده و در بیشترین فاصلۀ ممکن از یکدیگر قرار دارند، در حالی که دست*هایتان روی زمین
هستند و در دورترین فاصلۀ ممکن از بدن*تان قرار دارند، نیم تنه تان را به سمت جلو خم کنید.

تست تعادل
بایستید، بازوها را به صورت صلیب قرار دهید، یک پا را خم کرده و بالا بیاورید، 10 ثانیه بدون حرکت در این حالت بمایند. با بالا آوردن پا تا بیشترین حد ممکن و منقبض کردن باسن و شکم، می*توانید این حرکت را ارتقا دهید.
می*توانید این تمرین را با بازوهای باز به سمت بالا و پایی که بیشتر از 90 درجه جمع نشده، هم انجام دهید. تمرینی دیگر: بایستید، با دست*، پایتان را از پشت بگیرید. تا جایی که می*توانید پایتان را به باسن نزدیک کنید. کشش و تعادل در این وضعیت را حدوداً 10 ثانیه حفظ کنید.
فراموش نکنید که هدف از انجام این تمرینات این است که شما احساس کنید روی فرم هستید و از لحاظ

جسمی، روحی و... شرایط خوبی دارید. بنابراین به این تناسبات بپردازید.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
ورزش