مشاهده RSS Feed

mortimer1850

گــوش کــن

به این مطلب امتیاز بدهید
[SIZE=2][COLOR=#660000]
گــوش کــن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غریبانه به این [URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]خوشبختی[/URL] می نگرم
من [URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]به[/URL] نومیدی خود معتادم
[URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]گـــوش کــن[/URL]
وزش ظلمت را می شنوی ؟
در شب اکنون چیزی می گذرد
[URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]ماه[/URL] سرخست و مشوش
و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است
ابرها، همچون انبوه عزاداران
لحظهء باریدن [URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]را[/URL] گوئی منتظرند
لحظـه ای …
[URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"]و[/URL] پـس از آن، هیــچ......[/COLOR][COLOR=#993399]
[/COLOR]
[/SIZE][SIZE=2] [URL="redirect.php?a=bartarin2015.mihanblog.com/"][SIZE=2] فروغ فرحزاد [/SIZE][/URL][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات