مشاهده RSS Feed

باران دلتنگی

خودکشی

به این مطلب امتیاز بدهید


ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات