مشاهده RSS Feed

باران دلتنگی

این عدالت نیست!

به این مطلب امتیاز بدهید


گاهی خسته می شود... خسته از انتظار بر روی تخت خسته از تهوع های بی وقت خسته از نگاه دیگران *خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی...... آری خدای بزرگ، *خسته می شود مثل اینکه توهم دیگر بفکر بندگانت نیستی... به خودت قسم این عدالت نیست
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
تصویری

نظرات