مشاهده RSS Feed

|͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι|̶ ̶ ̶ ̶||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| ̿ ̿/ ͇ ͇ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||͇ ͇

چه موقع کلمه خواهر استفاده میشه؟

به این مطلب امتیاز بدهید
چه موقع کلمه خواهر استفاده میشه؟

زمانی که دست پسرا به دخترا نمیرسه
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سرگرمی

نظرات