مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

کجایند گوش های بی ادعا

به این مطلب امتیاز بدهید
تا قلم میگیرم
فراموش میکنمآن همه احساسی که تا ثانیه ای پیشمغزم ، سنگینبا خود حمل میکرد...دیگر خجالت میکشماز قلم !احساسات من محکوم به حبس شدن و حمل شدنندنه نوشتن و خوانده شدن!

نظرات