مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

7:اعترافات DayaN

به این مطلب امتیاز بدهید
اینو یادته هان؟ NNNNN؟؟؟؟
ناگهان زنگ میزند تلفن
ناگهان وقت رفتنت باشد
مرد هم گریه میکند وقتی
سر من روی دامنت باشد
بکشی دست روی تنهاییش
بکشد،دست از تو و دنیات
واقعا عاشق خودش باشی
واقعا عاشق تنت باشد
روبه رویت گلوله و باتوم
پشت سر خنجر رفیقانت
توی دنیای دوست داشتنی
بهترین دوست دشمنت باشد

نظرات