مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

15:اعترافات دایان

به این مطلب امتیاز بدهید
مهم این است هر کجا که هستی زندگی کنی و سرگرم روزمرگی نشوی با گوشه نشینی و چله نشینی به جائی نمیرسی. میرسی، اما به اوج نمیرسی.وقتی میان مردم بروی همه چیز عوض میشود. اگرمردی میان مردم باش و به اوج برس .مرتاض ها در گوشه ای می نشینند و در خودشان فرو میروند. معلوم نیست وقتی میان مردم بیایند باز هم بتوانند به همان حال و هوا برسند. دو سال پیش یکنفر از هند آمده بود و با حیرت برایم تعریف می کرد، مرتاضی را دیده که صبح زیر آب رودخانه میرفته و غروب بیرون می آمده. من تعجب نکردم و به او گفتم قورباغه هم میتواند اینکار را بکند. از کسی که روی آب هم راه میرود تعجب نمیکنم چون پشه هم میتواند روی آب راه برود. کار سخت و حیرت آور برای آدم این است که بتواند میان مردم باشد و آدم خوبی باشد. به همه احترام بگذارد و حق کسی را زیر پا نگذارد. مهم نیست روی ابرها باشیم یا زیر ابرها . مهم این است که آدم باشیم....
+DayaN//سخنی از رضا کیانیان
+عاشق این گفتار م من....

نظرات