مشاهده RSS Feed

تنهایی من

رفیق

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۹۴ در ساعت ۱۴:۲۷ (3680 نمایش ها)
رفــــیــق !!


پـیـراهــَــنـــمــ را بــــِــزטּ بـآلـــآ !!


كـــَمـــَــرَمـــ را دیـــدے ؟؟


نـــترس ، چیـزے نیــســـتـــ !!


ایــטּ هــا فــَــقــَــط جـآے خـــَـنــجــَـرَنـــد !!


مــــטּ نــفــَــهـمیــدمــ در رفـــــآقــــَـتـــ چــــﮧ شـــد ؟؟ !!
وَلــــــــﮯ ؛ تــــــو مــُــواظـــبـــــ بــــآش .. !!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
نوشته های تنهایی من

نظرات