مشاهده RSS Feed

Bªrªηª

خوشـــــــــ �ــبختیـــــ ـ ــــــ

به این مطلب امتیاز بدهید
"خُوشبختی" یعنی : خیره شدن به چشم های مشکیت . .
"خُوشبختی" یعنی : گرفتن دست های مردونت . .
"خُوشبختی"یعنی : عطرتو نفس کشیدن . .
"خُوشبختی" یعنی : قُفل شدن انگشتام میونه انگشتات . .

"خُوشبختی" یعنی : وقتی سرمو میارم بالا که نِگاهِت کنم ببینم تواَم نگاهت به من بوده . .
"خُوشبختی" یعنی : کوبیدن مُشتایِ ظریفم به سینه یِ مُحکَمِت . .
"خُوشبختی" یعنی : یه شب تا صبح نخوابیدن و نگاه کردن به تو که چه مَردونه خوابی . .
"خُوشبختی" یعنی : بِشگون گرفتن عضله های بازوت . .
"خُوشبختی" یعنی : داشتن تُو . . . . .
"خُوشبختی" یعنی : فقط تُو . . . .


آپدیت شده پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۴ در ۱۴:۳۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات