مشاهده RSS Feed

Arshavir

مـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــن !!!

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۴ در ساعت ۲۱:۱۲ (2316 نمایش ها)
✔ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟♥♡↯ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ! ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺮﺗﺸﻮ ﺩﺍﺭﻥ !!!... ✔ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ♥♡↯ ﺧﯿﻠﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﻡ ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ !... ✔ﺑﻌﺪ ﻣَﺮﮔَﻢ !!!♥♡↯ ﺟِﻨﺎﺯَﻡُ ﺑﺴﻮﺯُﻧﯿﻦ!!! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ !!! ﺣَﺴﺮﺕ ﺳَﺮِﺧﺎﮐ ﺍﻭﻣَﺪﻧَﻢ ﺑﻪِ ﺩِﻝِ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ... ✔ﻣﺎهیچی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺳﺖ♥♡⇜ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺁﺗﻠﯿﻪ♥♡↯ ﻭﺍﺳﻪ ۴ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡↯ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﻏﻤﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎمم♥♡↯ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡ مخاطب نبودم که خاص بشم خاص بودم که مخاطب شدم !♥♡↯ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ !♥♡↯ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ !♥♡↯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ !!!!!!!!!! واسه عشق لاتی نبود حرفام یه سری حقیقت بود!!!!!!!!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

    ایـــــن پُســــــــــت خِیــــــــــلے خاصّــــــــــہ ☜ ﺗﻮ ﭼﻪ block ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ unblock. چه ☜hidden کنی چه shown ☜ ﭼﻪ chat ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ remove. ☜ ﭼﻪ like ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ ﻧﮑﻨﯽ ☜ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ حتی اگ باهام قهرباشی ... ↩ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻭ ✖block✖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﺗﻮ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻮﺩﯼ،و ⇜ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺘﯽ ... ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﺍﺳﻤﺖ ﺗﻮ add list ﺍﻡ ﻫﺴﺖ ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ افتی و یواشکی به پستام سرمیزنی ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺴﻪ ... ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﻨﮕﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ ﺏ ﻋﮑﺲ profilet ﺯُﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑرام بسه... ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺟﺎﺕ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ⇦♥⇨ KhaaaasSs↺
    √ ﻣـــﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻧﺒﺎﻝ ڪﺴــــــــــــــے √ ∅ ﻧﺒﻮﺩﯾـــــــــــﻢ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯿـــــــــــﻢ ∅ ❥ ﻫﺮ ڪـــــــــــــے ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ❥ ⇜ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻣﯿﺍﺩ ⇝ ↫ آره ↬ ☜ من نمیـــــــــــــگم شاخــــــم یا خاصــــــــم ☞ ◀ مـــــــــهـــــم اینــــــــــــــه ▶ ✘ تو ڪه خاصــــــــــــــے یا شاخـــــــــــــــے ✘ ↹ درگیـــــــــــــــر مایـــــــــــے ↹ ↩ "این یَعنـــــــــــــــــے ارزِش" ↪ ♣هــــــــHeeHـــــــــــه ♣E.t
    به بعضیام باید گفت : عزیزم . . . ریـــــاضــــــے بـلـد نیستــــــــے ؟ به درک …. ولــــــــے جمـع کــن خــودتــــو ….
    دوستیمون در حد وایبرهـــــــــــ..............ن گران این نیستم که وای برهــــــــــ!!!!