مشاهده RSS Feed

hossein2051

صفر تا صد معامله خودروهاي كاركرده

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۱۵ تیر ۹۴ در ساعت ۱۰:۴۷ (599 نمایش ها)
توصیه*های مهم برای خرید و فروش خودرو
به اشتراک بگذارید

۱*- تاریخ تنظیم معامله: برخلاف اسناد رسمی که تاریخ آن برای طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادی تاریخ آن فقط نسبت به طرفین معامله دارای اعتبار است زیرا در اسناد عادی طرفین می*توانند غیر از تاریخ به دلخواه خود تاریخی قبل یا بعد از تاریخ واقعی در کاغذ بیاورند. به همین خاطر چه بسا فروشنده سند دیگری را بعدها به تاریخ قبل از تاریخ معامله با خریدار یا شخص دیگری هم تنظیم
کند.
۲- طرفین معامله: عبارتند از خریدار و فروشنده یا خریداران و فروشندگان، اگر چند نفر در مالی شریک باشند باید قدرالسهم هر یک مشخص شود. هویت کامل طرفین معامله یعنی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی و نشانی دقیق آنها ذکر شود.
توجه: اگر خریدار یا فروشنده به وکالت یا نمایندگی از فردی معامله می*کند باید برگ وکالت رسمی را ارائه دهد که مفاد آن دلالت بر اجازه وکیل از سوی موکل برای انجام معامله داشته باشد.
۳- مورد معامله و مشخصات آن: باید [URL="redirect.php?a=shopcar.ir/قیمت-خودرو"]مشخصات کامل خودرو [/URL]اعم از شماره انتظامی، *موتور، شاسی، سیستم، رنگ و مدل و… در قرارداد آورده شده و قیدگردد که مورد معامله به رؤیت خریدار رسانده شده است.
۴- بها و یا قیمت مورد معامله: ثمن یا قیمت معامله باید به طور دقیق مشخص شود و قید شود که به چه نحو پرداخت شده یا می*شود، مقدار نقدی و غیرنقدی آن تعیین شود و معلوم شود که نحوه پرداخت اقساط با چک یا سفته و… است و در صورت نپرداختن در تاریخ سررسید چه ضمانت اجرایی وجود دارد.
همچنین شماره چک و مشخصات آن و یا سایر اسناد تجاری مانند سفته یا چک مسافرتی و… آورده شود و از آن کپی گرفته شود و در چک قید شود که بابت چه منظوری صادر شده است اگر چک یا سفته دارای ضامن است و کسی آن را به عنوان ضمانت و… پشت*نویسی کرده آورده شود. همچنین قید شود که آیا چک در همان زمان و در نزد گواهان امضا و صادر شده یا قبلاً صادر شده و به فروشنده تحویل شده است.
۵- شروط معامله: خریدار و فروشنده حق دارند تحت شرایطی که منافع*شان ایجاب می*کند به نفع یا ضرر خود شروطی را در قرارداد بیاورند، از جمله این شروط عبارتند از:
الف) اختیار فسخ معامله در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات
ب) سلب حق اختیار فسخ معامله
ج) حضور در دفتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال رسمی و در صورت حضور تعیین وجه التزام برای آن
د) تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد
ه) نحوه پرداخت هزینه*های دولتی مانند مالیات، عوارض و نیز هزینه محضر و شخصی که مسئول پرداخت آن است.
۶- امضا: امضای قرارداد توسط خریدار و فروشنده و دست کم دو نفر گواه.
معاونت آموزش قوه قضائیه
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات