مشاهده RSS Feed

وبلاگ من

کدهای کامنت سری اول(eyse)

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
توسط در تاریخ دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱ در ساعت ۰۲:۱۲ (3405 نمایش ها)
(1)

<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/49.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(2)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/47.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(3)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/2.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(4)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/5.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(5)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/4.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(6)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/3.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(7)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/10.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


(8)


<br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/8.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


کدها را در ویرایش وبلاگ کپی نمایید

آپدیت شده دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱ در ۰۲:۱۵ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

دسته بندی ها
کدهای کامنت

نظرات