مشاهده RSS Feed

صدای دوست

من می توانم(حتما بخونید)

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۹۱ در ساعت ۱۹:۲۲ (1488 نمایش ها)
من میتوانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم.

من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم.

من می توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم.

چرا که من یک انسانم، و این ها صفات انسانى است

و تو هم به یاد داشته باش:

من نباید چیزى باشم که تو می خواهى، من را خودم از خودم ساخته ام.

منى که من از خود ساخته ام، آمال من است.

تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

لیاقت انسان ها کیفیت زندگى را تعیین می کند نه آرزوهایشان

و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می خواهى

و تو هم می توانى انتخاب کنى که من را می خواهى یا نه

ولى نمی توانى انتخاب کنى که از من چه می خواهى

می توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.

می توانى از من متنفر باشى بى هیچ دلیلى و من هم.

چرا که ما هر دو انسانیم.

تو نمی توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند.

حسودان از من متنفرند ولى باز می ستایند.
من قابل ستایشم، و تو هم.

همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت

اما همگى جایزالخطا

نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان ها را از پشت نقاب هاى متفاوتشان شناختى و یادت باشد

که این ها رموز بهتر زیستن هستندگاندی

آپدیت شده چهارشنبه ۰۱ شهریور ۹۱ در ۰۲:۵۸ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: گاندی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
فرهنگ و هنر

نظرات