مشاهده RSS Feed

abbas.keshvari@gmail.com

كلیدهای میانبر Gmail

به این مطلب امتیاز بدهید
كلید C: ایجاد Compose. در صورتی كه كلید Shift+C را بزنید، پنجره*ی Compose در پنجره*ای جدید باز می*شود.كلید /: جستجو در ایمیل. در جعبه*ی جستجو با نوشتن كلمه*ای كه می*خواهید جستجو كنید.كلید K: رفتن به قسمت Conversation جدید.كلید J: رفتن به قسمت Conversation قدیم.كلید N: ایمیل (پیام) بعدی.كلید P: ایمیل (پیام) قبلی.كلید O یا Enter: باز كردن. Conversationهای شما را باز می*كند. حال چه در حالت Expands یا Collapses باشد.كلید U: بازگشت به لیست Conversation.كلید Y: آرشیو. آنچه را كه در حال دیدن آن هستید را به قسمت آرشیو ایمیل شما می*فرستد.كلید X: انتخاب Conversation. برای آنكه آن را بخواهید پاك، آرشیو و كارهای از این نوع كنید.كلید S: ستاره*دار كردن پیام یا Conversation.كلید *!: گزارش دادن اسپم بودن یك پیام یا Conversation.كلید R: جواب دادن (Reply) به پیام. در صورتی كه كلید Shift+R را بزنید، پنجره*ی جواب دادن در پنجره*ای جدید باز می*شود.كلید A: جواب دادن به همه (Reply All). در صورتی كه از كلیدهای Shift+A استفاده كنید، پنجره*ی Reply All در پنجره*ای جدید باز می*شود.كلید F: فوروارد كردن. در صورتی كه از كلیدهای Shift+F استفاده كنید، پنجره*ی فوروارد در پنجره*ای جدید باز می*شود.كلید Esc: خارج شدنكلیدهای تركیبی:Tab سپس Enter: فرستادن پیامY سپس O: آرشیو كردن Conversation و رفتن به Conversation بعدی.G سپس A: رفتن به قسمت All MailG سپس S: رفتن به قسمت StarredG سپس C: رفتن به قسمت ContactsG سپس D: رفتن به قسمت DraftG سپس I: رفتن به قسمت[url]www.atiehpardaz.comredirect.php?a=software.atiehpardaz.com/fa-IR/Articles/News/60271/%D9%83%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1-Gmail-[/url]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات