مشاهده RSS Feed

alirezam323

نحوه رسیدگی به تخلفات ماده 100

به این مطلب امتیاز بدهید
نحوه رسیدگی به تخلفات ماده 100* ابتدا به درخواست شهرداری موضوع تخلف در کمیسیونی که به نام کمیسیون ماده صد شناخته می*شود که مرکب از نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه، یکی از اعضای شورای شهر است، مطرح می*شود و به ذی*نفع اخطار داده می*شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتباً به کمیسیون ارسال نماید.* کمیسیون ظرف یک ماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می*شود و تصمیم*گیری می*نماید.* شهرداری مکلف است در این موارد از ادامه ساخت و ساز جلوگیری نماید.* چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماهه برای متخلف تعیین می*گردد.* شهرداری این تصمیم را به مالک (متخلف) ابلاغ می*نماید و اگر مالک اقدام ننماید، شهرداری راساً (بی*واسطه) اقدام به رفع تخلف مورد نظر نموده و هزینه را از مالک دریافت خواهد کرد.* کمیسیون در صورتی که بنای اضافه بر مساحت زیربنا در حوزه*ی مسکونی باشد، می*تواند در صورت عدم ضرروت قلع و تخریب بنا، جریمه*ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه و از مالک دریافت نماید.جریمه مذکور نباید از حداقل یک*دوم کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان (در مورد املاک با استفاده تجاری و اداری و صنعتی این حداقل ۲برابر و حداکثر ۴ برابر می*باشد) برای هر مترمربع بیشتر باشد.خودداری مالک (متخلف) از پرداخت جریمهاگر مالک از اجرای رأی جریمه خودداری نماید در این صورت شهرداری پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع (واگذار) و درخواست صدور رأی برای تخریب بنا را می*نماید. و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادرخواهد کرد. شرایط دریافت جریمه برای بنای غیرمجازچنانچه بنای ساخته شده بدون مجوز و پروانه ساخت و ساز باشد، هنگامی که اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، کمیسیون رأی به دریافت جریمه*ای به ازای هر مترمربع بنای ساخته شده بدون مجوز یک*دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک*پنجم ارزش سرقفلی رأی صادر نماید در این صورت مجوز پایانکار نیز داده می*شود.جریمه عدم ساخت پارکینگدر مورد عدم ساخت پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن، کمیسیون می*تواند رأی بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی و استفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر نماید. در مورد تجاوز به معابر و گذرگاه*ها نیز مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح*های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند .معیار تعیین جرائم ساختمانیملاک و مرجع تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است، نه زمان صدور رأی یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا زمان دریافت جرائم.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات