مشاهده RSS Feed

mokhsn

اجرت المثل دقیقا به چه معناست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
اجرت المثل به معنای مال و بهایی است که مقدار آن به طور دقیق مشخص نیست و باید در قبال انجام کاری پرداخت شود. برای مشخص شدن میزان اجرت المثل باید به نوع انجام کار و موارد مشابه آن توجه شود و طبق آن میزان دقیق اجرت المثل تعیین شود. به عنوان مثال برای شخصی که دیوارهای خانه ای را رنگ کرده ولی در ابتدا برای آن اجرتی را مشخص نکرده است می توان با مراجعه به موارد مشابه و میزان کاری که انجام داده اجرت او را تعیین کرد. میزان دقیق اجرت المثل برای موارد گوناگون متفاوت است و توسط کارشناس دادگستری تعیین و مشخص می شود.زمانی که بهای استفاده از مال و یا خدمات به طور واضح و دقیق توسط طرفین در قرارداد مشخص شده باشد به آن اجرت المسمی می گویند. به عنوان مثال زمانی که برای استفاده از دوچرخه با مالک آن توافق شود که برای استفاده یک ساعته از آن مبلغ مشخصی پرداخت شود و یا با نقاش ساختمان توافق شود که در قبال کاری که انجام می دهد مبلغ مشخصی را دریافت کند به این نوع اجرت، اجرت المسمی می گویند.بنابراین تفاوت عمده اجرت المثل و اجرت المسمی در مشخص بودن و یا نبودن میزان اجرت پرداختی است به طوری که میزان اجرت المثل از قبل مشخص نمی باشد و با توجه به اوضاع و احوال و با بررسی توسط کارشناس مشخص می شود در حالی که برای اجرت المسمی میزان اجرت از قبل و توسط طرفین قرارداد مشخص شده است.[url]redirect.php?a=*poyadadban.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/[/url]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات