شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک خوشحال و ناراحت و عصبانی
 • :-sheytanat
  sheytanat
  sheytanat
 • :-khandeh
  khandeh
  khandeh
 • :-hesab
  hesab
  hesab
 • :-gerye2
  gerye2
  gerye2
 • love shod
  love shod
  love shod
 • j.shadi
  j.shadi
  j.shadi
 • :-shad
  shad
  shad
 • :-98
  98
  98
 • :-zogh
  zogh
  zogh
 • :-110
  110
  110
 • :-ghamgin
  ghamgin
  ghamgin
 • :-93
  93
  93
 • :-khodkoshi
  khodkoshi
  khodkoshi
 • 1428:دی
  1428:دی
  1428:دی
 • :-khandeh2
  khandeh2
  khandeh2
 • n 43
  n 43
  n 43
 • :-dast2
  dast2
  dast2
 • :-91
  91
  91
 • :-gerye3
  gerye3
  gerye3
 • :-89
  89
  89
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :-ashk
  ashk
  ashk
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :((
  Gerye
  Gerye
 • :(
  Frown
  Frown
 • x-(
  Asabani
  Asabani
 • شکلک گل و قلب و خجالتی و بوس و تشکر
 • :-102
  102
  102
 • :-gol4
  gol4
  gol4
 • fou you. j
  fou you .j
  fou you .j
 • :-115
  115
  115
 • roz
  roz
  roz
 • :-bdoos
  bdoos
  bdoos
 • :-tashakor
  tashakor
  tashakor
 • :-gol2
  gol2
  gol2
 • :-ashegh2
  ashegh2
  ashegh2
 • :-ghalb
  ghalb
  ghalb
 • :-125
  125
  125
 • :-gol5
  gol5
  gol5
 • ghalb3
  ghalb3
  ghalb3
 • :-gol3
  gol3
  gol3
 • :-*
  Boos
  Boos
 • negah eshgholi
  negah eshgholi
  negah eshgholi
 • :-101
  101
  101
 • :-@
  Gol
  Gol
 • خجالت :
  خجالت :
  خجالت :
 • eshgholi
  eshgholi
  eshgholi
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :-khejalati
  khejalati
  khejalati
 • :-ashegh
  ashegh
  ashegh
 • :-gol
  gol
  gol
 • شکلک متفرقه
 • :-87
  87
  87
 • :-dast
  dast
  dast
 • :-119
  119
  119
 • :-ski
  ski
  ski
 • :-42
  42
  42
 • :-86
  86
  86
 • :-manfi
  manfi
  manfi
 • :-117
  117
  117
 • :-kaktoos
  kaktoos
  kaktoos
 • :-bazi
  bazi
  bazi
 • :-100
  100
  100
 • :-85
  85
  85
 • :-dar
  dar
  dar
 • :-zoro
  zoro
  zoro
 • :-motalee
  motalee
  motalee
 • :-jaroo
  jaroo
  jaroo
 • :-99
  99
  99
 • :-khab
  khab
  khab
 • :-84
  84
  84
 • :-hedyeh
  hedyeh
  hedyeh
 • :-montazer
  montazer
  montazer
 • :-eynak
  eynak
  eynak
 • :-83
  83
  83
 • :-gij
  gij
  gij
 • :-111
  111
  111
 • :-faregh-tahsil
  faregh-tahsil
  faregh-tahsil
 • :-95
  95
  95
 • :-sheklak
  sheklak
  sheklak
 • :-eftekhar
  eftekhar
  eftekhar
 • :-82
  82
  82
 • :-keyk
  keyk
  keyk
 • :-khasteh
  khasteh
  khasteh
 • :-doctor
  doctor
  doctor
 • :-tavajoh
  tavajoh
  tavajoh
 • :-109
  109
  109
 • :-92
  92
  92
 • :-yes
  yes
  yes
 • :-80
  80
  80
 • :-ghelyan
  ghelyan
  ghelyan
 • :-chatr
  chatr
  chatr
 • :-105
  105
  105
 • :-kafshdoozak
  kafshdoozak
  kafshdoozak
 • :-piano
  piano
  piano
 • :-124
  124
  124
 • :-tars
  tars
  tars
 • :-balesh
  balesh
  balesh
 • :-104
  104
  104
 • :-otoo
  otoo
  otoo
 • :-madreseh
  madreseh
  madreseh
 • :-neveshteh
  neveshteh
  neveshteh
 • :-122
  122
  122
 • :-103
  103
  103
 • :-88
  88
  88
 • :-77
  77
  77
 • :-120
  120
  120
 • :-type
  type
  type
 • :-musics
  musics
  musics
 • :-pozkhand
  pozkhand
  pozkhand
 • :-musiclove
  musiclove
  musiclove
 • :-taeid
  taeid
  taeid
 • :-mahi
  mahi
  mahi
 • :-kharabkari
  kharabkari
  kharabkari
 • :-taslim
  taslim
  taslim
 • :-aroosi
  aroosi
  aroosi
 • :-113
  113
  113
 • :-barf
  barf
  barf
 • :-dozd
  dozd
  dozd
 • :-eradat
  eradat
  eradat
 • sibilo
  sibilo
  sibilo
 • :-81
  81
  81
 • :-khalebazi
  khalebazi
  khalebazi
 • :-cheshmak
  cheshmak
  cheshmak
 • :-sheytan
  sheytan
  sheytan
 • :-badkonak
  badkonak
  badkonak
 • ba namak
  ba namak
  ba namak
 • :-naghashi
  naghashi
  naghashi
 • :-sham
  sham
  sham
 • :-tajob
  tajob
  tajob
 • Generic Smilies
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • >:)
  Sheytani
  Sheytani
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :-89d
  Dava
  Dava
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!