مدال: مدال عکس


مدال عکس

شرح
این مدال به کاربرانی اهدا می شود که در مسابقه عکس شرکت کرده و تصویرشان در مسابقه اول یا دوم یا سوم شده باشد .

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 6
Ramin, zahra, دنیای خاموش من, saman, sдjдd, SENJELI
« Show all ranks »