مدال: تدبیر


تدبیر

شرح
این مدال به مدیران انجمن که مدیریت واقعی و تدبیر دارند و نظارت مناسبی بر بخش خود دارند اهدا می شود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 11
mahdi, Ramin, وکیل, دنیای خاموش من, DayaN, saman, Eastern girl, ‏Mahboob, ТØЯИДDØ, SENJELI, par3
« Show all ranks »