من خودم همه مدل آهنگ گوش میدم ولی بنظرم یکی از بهتریناشون مرتضی پاشاییه. این آهنگشو خیلییییییی ♥ دوست میدارم.مرتضی پاشایی nabze ehsasاهنگ یاکوزا سپهر خلسه هم باحاله خداایشاهنگ یاکوزا