همه نوشته*ها در 'اینترنت, کلوچه اینترنتی چیست '


آسمونی
سمونی : تقریبا تمام سایت هایی که بازدید می کنید اطلاعاتی را در قالب یک فایل کوچک متنی (Text) بر روی کامپیوتر شما ذخیره می کنند...