ایزوترتینوئین برای درمان جوش بخش سلامت تبیان , نیره ولد خانی داروی ایزوترتینوئین یا آکوتان، برای درمان آکنه های شدید پوستی (جوش) به کار می رود. این دارو موجب کاهش فعالیت و کم شدن اندازه غدد سباسه...