گربه مادر نیاز به مراقبت های ویژه و خاصی برای تامین شیر و انتقال گرما از بدن خود به بچه گربه های تازه نوزاد دارد.


اتاقی آرام
گربه مادر و بچه گربه ها باید در اتاقی امن، آرام و گرم نگه داری...