آب مقطر

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: نفیسه مدانلو
تنظیم: نسرین صادقی

حتماً همه شما تا کنون اسم آب مقطر را شنیده اید و یا شاید حتی کار کردن با آن را در آزمایشگاه تجربه کرده...