امروز با کتاب معروف خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک در خدمت شما هستیم این کتاب با فرمتجاوا می باشد امیدواریم از خواندن آن لذت...