چه چیزی بخورم تا بهتر برنزه شوم؟
فرزانه دریاباری
خوب برنزه شدن یعنی اینکه پوست یک رنگ طلایی زیبا به خود بگیرد، البته می*دانیم که باید پوستمان را در مقابل تهاجمات خارجی (اشعۀ ماوراء بنفش، نمک،...