علم سنگ شناسي و ستاره شناسي در هندوستان

با خوندن مطالب زير بصورت مختصر با علم سنگ شناسي و ستاره شناسي در هندوستان آشنا مي*شين و با دونستن روز تولد خودتون يا دوستاتون مي*تونين حدس...