به نقل ازايسنا،* با بيان اينكه هر يك از داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۱، مي*توانند با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني سازمان سنجش آموزش کشور و وارد شدن به بخش مشاهده كارنامه نتايج علمي...