گرما

از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گرمای ایجاد از واکنش*های هسته*ای در خورشید که به وسیلهٔ امواج الکترومغناطیس به زمین می*رسد و باعث بوجود آمدن زندگی در سطح زمین می*شود.

در فیزیک و...