هشدار نایب رییس انجمن پیشگیری و درمان چاقی
آجیل کهنه حاوی سم آفلاتوکسین و سرطان زا است


آفتاب نیوز
نایب رییس انجمن پیشگیری و درمان چاقی هشدار داد: مصرف آجیل های کهنه و دارای آلودگی...